DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zemědělská usedlost Bludička

Tým programu

Tým programu Mobilní salaš a oslíkoterapie...

Vedoucí projektu: Gabriela Žitníková

Jako vedoucí projektu je mým úkolem především zajistit realizaci této myšlenky u cílové skupiny. Celý projekt zrál v mé mysli jako dlouhodobá vize, která byla navázána na hluboce bolestnou zkušenost s milovaným dědečkem, jež umíral v místě, kde nebylo možné jej obklopit zvířaty a činnostmi spojenými s hospodařením, které naplňovalo celý jeho aktivní život. Tato zkušenost a následně další zkušenosti s těžce nemocnými, starými či hendikepovanými lidmi, které nemoc, hendikep či věk omezil v pohybu a o možnost opustit zařízení poskytující jim potřebnou péči, mě vedli k nápadu, který byl následně realizován pod názvem "Mobilní salaš" a "Oslíkoterapie". Ústředním tématem myšlenky se staly nejprve  v roce 2017 živé ovečky Valašky, do jejichž záchrany jsme se zapojili již v roce 1998, předměty spojené s jejich chovem na salaších a malá rukodělná dílna na tvoření z vlny. Následně jsme program s ovečkami doplnili v roce 2020 programem s oslíkem Kájou. V rámci projektu využívám všechny dary, jimiž v této chvíli disponuji, ať již je to vysokoškolské vzdělání v zemědělském a pedagogickém oboru, tak také zkušenosti s integrací hendikepovaných osob do činnosti našeho spolku nebo dřívější mnohaletá práce v sociální komisi našeho města, ale také praktické znalosti z chovu zvířat. Nejvíce však čerpám z lásky k mému dědečkovi, který je při realizaci tohoto programu vždy v mysli se mnou.

 

Lektorka ve vlněné dílničce: Miroslava Lešková

Paní Mirečka se stala nedílnou součástí tohoto programu, neboť setkání s ní znamenalo pro naši organizaci obrovský impulz, který umožnil program "Mobilní salaš" zrealizovat. Jako lektorka má neskonalou trpělivost, hluboké znalosti s cílovou skupinou, neboť mnoho let jako zaměstnanec charity byla ošetřovatelkou seniorů v pečovatelském domě. Kromě nezbytného vzdělání v sociální oblasti má především láskyplné srdce. Jako člověk, který překonal těžký zdravotní hendikep, pak tuto zkušenost dokáže velmi dobře využít při práci s hendikepovanými lidmi. Její šikovné ruky jsou přímo požehnáním pro práci v malé přenosné rukodělné dílně, v níž našla v současnosti nejen nové pracovní uplatnění, ale také radost. Pro Mirečku je vlna z našich oveček srdeční záležitostí. S láskou ručně stříhanou vlnu čistí, pere i krampluje ( výraz pro česání vlny ), aby jsme měli dostatek materiálu pro společné tvoření. Paní Mirečka díky projektu rozvíjí svůj pracovní potenciál, objednáním programu podpoříte její pracovní pozici a dáte nám motivaci pro realizaci dalších našich vizí. Finanční prostředky na vybavení dílničky nám poskytla v roce 2017 nadace České spořitelny za vydatné pomoci paní Danuše Lipové, která nás do projektu této nadace nominovala heart.

 

Lektorka u oslíka Káji: Eliška Kellerová

 

Přeprava zvířat a technické zázemí: Radovan Žitník

Radovan Žitník je nedílnou součástí našeho týmu. Právě on zajišťuje technické zázemí, má na starost nejen manipulaci s ovečkami ( nakládání a vykládání ), ale především přepravu všeho potřebného na určené místo. Pro to, abychom mohli do programu zařadit živé ovečky, bylo nutné udělat si speciální zkoušky opravňující řidiče přepravovat živá zvířata, kurz musí mít jak profesionální řidiči kamiónů, kteří převáží například zvířata určená na porážku, tak lidé, kteří převáží živá zvířata jako my pro terapie a práci s lidmi. Radovan  absolvoval úspěšně tento kurz na Veterinárně farmaceutické univerzitě v Brně, od té doby vlastní povinnou licenci oficiálního přepravce opravňující nás přepravovat živá zvířata  nejen u nás ale i v ostatních zemí EU. K přepravě našich oveček nám slouží speciálně upravený vozík, jehož pořízení jsme financovali díky projektu Moravskoslezského kraje v roce 2017 yes.

 

Dobrovolníci, praktikanti, stážisti ...

Na závěr nemohu opomenout, že součást našeho týmu občas doplní praktikanti Střední technicko-zemědělské školy v Novém Jičíně, s níž máme uzavřenou smlouvu o poskytování individuální týdenní praxe již od roku 2007. Pokud praxe vyjde v termínu našeho výjezdu, studenty bereme na zkušenou sebou. Stává se nám ovšem, že s námi na program rádi jezdí i dobrovolníci z řad členů našeho spolku - starší děti a studenti, jsme otevřeni i stážistům z řad vysokoškoláků. Máme velkou radost z možnosti předávat mladým lidem zkušenost s animoterapií a z kontaktu se seniory, těžce nemocnými a hendikepovanými lidmi, jistě je prospěšná pro všechny zúčastněné. Naše mladé pomocníky vyzbrojíme všemi potřebnými informacemi jak se v daném prostředí chovat, s důvěrou pak sledujeme jejich počínání, které nás často v koutku duše dojme angel...