Zemědělská usedlost Bludička

Pro zájemce o členství

 

Podmínky členství v jezdeckém kroužku Bludička

  • věk: 8-14 let
  • motivační pohovor s dítětem a zákonným zástupcem
  • vyplnění přihlášky a podpis zákonného zástupce
  • dodržování vnitřního řádu ( chování ) na usedlosti Bludička
  • zajištění potřebných pomůcek ( uzavřená obuv, ochranná přilba )
  • placení příspěvku na provoz ve stavené výši a v daném termínu