Zemědělská usedlost Bludička

Koně z Bludičky

Koně z Bludičky...

JAK TO VŠECHNO ZAČALO...
 
Na Bludičce jsou koně chovány od roku 1985 , kdy po mnohaleté "společensky" vynucené odmlce bylo navázáno na to, co dělá statek statkem - chov koní. Ve zmiňovaném roce byla zakoupena první dvě chladnokrená hříbata - klisničky Šárka a Lucka. První jmenovaná pak následně dala základ našeho chovu koní plemene norického a slezského norika, kterému se dodnes věnujeme. Šárčiny dcery Šance, Šarlota, Šerli, Šuměnka a vnučky Šantal, Šejla a Šeri jsou nositelkami kvalitních vlastností této klisny - zvláště pracovitost a vyrovnaný charakter je to, čeho si právě na těchto koní nejvíce ceníme. K těmto koním následně přibývali další čtyřnozí koňští kamarádi - poníci, jež byli postupně nutným předpokladem pro výuku těch nejmenších. Ale máme zde i koně lehčího typu - kvalitní hanoverské krve Dorotku, Garetu a Dominika. S chovem koní máme tedy více jak 30 let zkušeností, což je dobrým základem pro práci se začínajícími milovníky koní, které učíme trpělivosti a lásce, jež jsou důležitým předpokladem pro vznik pevného pouta mezi člověkem a ušlechtilým zvířetem zvaným kůň.
 
 

 

Facebook