Zemědělská usedlost Bludička

Děti a mládež s hendikepem

Děti a mládež se specifickými potřebami...

Pro děti a mládež se specifickými potřebami ( hendikepovaní ) se zájmem o koně nabízíme v roce 2020/2021 program:

"Oranžová podkova" - jezdecká škola pro hendikepované

Jezdecké setkání hendikepovaných probíhají individuálně dle možností hendikepovaného dítěte a trvají cca 1 hodinu ( z toho 20-30 minut jízda na koni ).

Program a cíl: Program nabízí hendikepovanému dítěti  možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Dítě za pomoci doprovodné osoby pod dozorem lektora pečuje o přiděleného koně ( čistí, chystá postroje ) a to vše s ohledem na svůj hendikep. Jízda probíhá s vodičem za pomoci doprovodné osoby, která hendikepované dítě povzbuzuje, kontroluje, případně jistí a pomáhá udržet rovnováhu. Snažíme se, aby dítě se svým koněm navázalo vztah a partnerství. Na závěr setkání si zpracujeme záznam do zápisníku, u dětí, které nepíšou, jiným způsobem ( malby, razítko ) vyjádříme, co jsme dnes u koní zažili. Cílem programu je umožnit hendikepovanému dítěti navštěvovat jezdecký oddíl a prožít to, co běžní vrstevníci. Nejsme zdravotní zařízení, jsme zájmová organizace, proto je nutné pobyt dítěte a zdejší aktivity konzultovat s ošetřujícím lékařem vzhledem k jeho hendikepu

Pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a psací potřeby

Podmínky přijetí: 

  • Placení příspěvku ve výši 250,- Kč/1 setkání
  • Dodržování vnitřního řádu organizace
  • Hmotnost max. 85 kg
  • Hendikepované dítě musí mít sebou při návštěvě Bludičky doprovod