Zemědělská usedlost Bludička

školní rok 2019/2020 - děti

školní rok 2018/2019 - nabídka...

Jezdecký oddíl Bludička

nabízí ve školním roce 2019/2020 pravidelnou zájmovou činnost dětem a mládeži od 5-14 let věku v níže uvedených programech :

přihláška ke stažení zde 

 

 • děti od 5-7 let - předškoláčci 

"Žlutá podkova" - jezdecká školička pro předškoláky

 • jezdecká školička probíhá 1x měsíčně na farmě Bludička každý druhý pátek v měsíci od 17,00 - 18,00 hodin ve skupince stejně starých dětí pod vedením zkušeného lektora
 • program a cíl: Jezdecká školička je určena předškoláčkům a je ukončena vystoupením dětí společně s rodiči na oddílové akci "Den koní", jež se koná na závěr školního roku.  Rodiče jsou aktivně zapojeni do přípravy poníka a aktivit spojených s jezdeckou lekcí ( doporučujeme vhodné oblečení na venkov - pohodlné a praktické + gumáky ), dítěti pomáhají s vedením zápisníku. Cílem je seznámit dítě se základy jezdectví a chovem koní s ohledem na jeho věk a za pomoci rodičů budovat důvěru a vztahy v dané skupině.
 • k jezdecké výuce nám slouží naši poníčci Kuba, Silver a oslík Karlík
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a kreslící potřeby
 • podmínky přijetí:
  1. vnitřní motivace dítěte ( zájem a touha být s koníky ) podpořená zákonnými zástupci ( důvěra a respektování způsobu vedení dětí na Bludičce )
  2. vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
  3. zaplacení jízdného ve výši 1750,- Kč/rok UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku na říjen je cena snížena o měsíc září to jest na 1.575,- Kč na rok
  4. dodržování vnitřního řádu organizace
  5. při každé lekci požadujeme přítomnost jednoho ze zákonných zástupců
 • kapacita: 6 dětí
 • přihlášeni jsou:
 • poznámka: je-li volná kapacita, přibíráme během školního roku

 

 • děti od 7-10 let ( mladší žáci )  

"Červená podkova - jezdecká přípravka pro začátečníky

 • jezdecká přípravka probíhá 1x týdně v pátek od 15,00 do 17,00 hodin na farmě Bludička ve skupince pod vedením zkušeného lektora
 • program a cíl: Program "Červená podkova" umožňuje začínajícím milovníkům koní z řad mladších školáků vyzkoušet si vše, co obnáší  "jezdectví" a koně obecně . Děti za pomoci lektora pečují o koně, čistí je, sedlají, uzdí, učí se jak správně nasedat, sesedat, vodit. V rámci teorie se seznamují s bezpečností, postroji, krmením, péčí o kopyta, jednotlivými jezdeckými disciplínami. Školní rok je zakončen kostýmovaným vystoupením v rámci oddílové akce "Den koní". Děti se mohou zapojit do akcí sdružení ( Živý betlém, Tříkrálová sbírka atd. ). Cílem je podpořit zájem dítěte o jezdectví a rozvíjet dovednosti a schopnosti z této oblasti přijatelnou a srozumitelnou formou.
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a psací potřeby
 • k jezdecké výuce nám slouží naši poníčci  Silver, Kuba , Jiskra a oslík Karlík, určitě si vyzkoušíme jezdit i na velkém koniwink
 • podmínky přijetí:
 1. vnitřní motivace dítěte ( zájem a touha být s koníky ) podpořená zákonnými zástupci ( důvěra a respektování způsobu vedení dětí na Bludičce )vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
 2. zaplacení jízdného ve výši 3.500,- Kč/pololetí - UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku na říjen je cena na I. pololetí snížena o měsíc září to jest na 2.800,- Kč
 3. dodržování vnitřního řádu organizace
 4. hmotnost dítěte max. 50 kg
 • kapacita: 9 dětí - OBSAZENO !!
 • přihlášeni jsou: Anička Kolečková, Natálie Matulová, Mahu Vránová, Eliška Pokorná, Jakub Kulíšek, Berenika Merendová, Tina Horáková, rezervace, rezervace
 • poznámka: je-li volná kapacita, přibíráme během školního roku

 

 •  děti od 10-14 let ( starší žáci )

"Fialová podkova" - jezdecká škola pro starší školáky 

 • jezdecká škola probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 14,30-17,00 na farmě Bludička ve skupince pod vedením zkušeného letkora
 • program a cíl: Program "Fialová podkova" je vhodný pro děti, které absolvovaly přípravku nebo náš letní pobyt u koní, líbí se jim u nás a chtějí se zdejším koním pod našim vedením začít opravdu věnovat. Součástí jezdecké lekce je péče o koně ( čištění, napájení, poklízení stájí ), příprava koně na jezdeckou výuku ( sedlání, uzdění ), jezdecká výuka ( na jízdárně nebo v terénu ), péče o koně po jízdě ( čištění, krmení ), vedení zápisníku. Cílem je podpořit zájem dítěte o jezdectví a rozvíjet dovednosti a schopnosti z této oblasti s možností vyzkoušet si široké spektrum práce s koňmi od jízdy bez sedla, voltiže, výcviku na jízdárně i jízdě v přírodě, jízdy zručnosti, práce ve skupině ( soutěže a jezdecké hry ) a mnohé jiné. Školní rok je zakončen kostýmovaným vystoupením v rámci oddílové akce "Den koní". Děti se mohou účastnit klubových akcí ( Živý betlém, Tříkrálová sbírka atd. ).
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a psací potřeby
 • k jezdecké výuce nám slouží koně Šejla, Šery, Šerli, Šuměnka, Gareta, Dominik, Dara a poníci Kuba, Silver, Jiskra a oslík Karlík
 • podmínky přijetí:
 1. vnitřní motivace dítěte ( zájem a touha být s koníky ) podpořená zákonnými zástupci ( důvěra a respektování způsobu vedení dětí na Bludičce )vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
 2. zaplacení jízdného ve výši 3.500,- Kč/pololetí - UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku je cena I.pololetí snížena o měsíc září to jest na 2.800,- Kč
 3. dodržování vnitřního řádu organizace
 4. hmotnost jezdce max. 70 kg
 • kapacita: 8 dětí - OBSAZENO !!
 • přihlášeni jsou: Milada Rýparová, Nela Halamíčková, Nikol Halamíčková, Eliška Benešovská, Karolína Schmidtová, Lucie Marková, Daniela Konečná, Sofie Žitníková

 

OBECNÉ INFORMACE K PLATBĚ : Zápisné ve výši 200,- kč se platí v hotovosti při odevzdání přihlášky, úhradu jízdného v dané výši ( pozor liší se dle programu ) proveďte převodem na účet našeho sdružení 3213113379/0800 - vzkaz pro příjemce "jméno člena + jízdné" do 30.9.2018 . V případě neúčasti dítěte na lekci ( nemoc, jiné aktivity ) se jízdné nevrací. Jezdecký kroužek neprobíhá v době státních svátků a prázdnin.

 

Bližší poskytneme na tel.: 556/704046, kontaktní osoba: Ing. Gabriela Žitníková nebo na e-mailu Bludicka.Bludovice@seznam.cz heslo Jezdecký oddíl Bludička .

 

 

 

 

TOPlist