Zemědělská usedlost Bludička

školní rok 2018/2019 - děti

školní rok 2018/2019 - nabídka...

Jezdecký oddíl Bludička

nabízí ve školním roce 2018/2019 pravidelnou zájmovou činnost dětem a mládeži od 5-16 let věku v níže uvedených programech :

přihláška ke stažení zde 

 

 • děti od 5-7 let - předškoláčci 

"Žlutá podkova" - jezdecká školička pro předškoláky

 • jezdecká školička probíhá 1x měsíčně na farmě Bludička každé druhé úterý v měsíci od 16,30 - 18,00 hodin ve skupince stejně starých dětí pod vedením zkušeného lektora
 • program a cíl: Jezdecká školička je určena předškoláčkům a je ukončena vystoupením dětí společně s rodiči na oddílové akci "Den koní", jež se koná na závěr školního roku.  Rodiče jsou aktivně zapojeni do přípravy poníka a aktivit spojených s jezdeckou lekcí ( doporučujeme vhodné oblečení na venkov - pohodlné a praktické + gumáky ), dítěti pomáhají s vedením zápisníku. Cílem je seznámit dítě se základy jezdectví a chovem koní s ohledem na jeho věk a za pomoci rodičů budovat důvěru a vztahy v dané skupině.
 • k jezdecké výuce nám slouží naši poníčci Kuba, Silver a oslík Karlík
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a kreslící potřeby
 • podmínky přijetí:
  1. vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
  2. zaplacení jízdného ve výši 1750,- Kč/rok UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku na říjen je cena snížena o měsíc září to jest na 1.575,- Kč na rok
  3. dodržování vnitřního řádu organizace
  4. při každé lekci požadujeme přítomnost jednoho ze zákonných zástupců
 • kapacita: 6 dětí
 • přihlášeni jsou:

 

 • děti od 7-10 let ( mladší žáci )  

"Červená podkova" - jezdecká přípravka pro začátečníky

 • jezdecká přípravka probíhá 1x týdně v pátek od 15,00 do 17,00 hodin na farmě Bludička ve skupince pod vedením zkušeného lektora
 • program a cíl: Program "Červená podkova" umožňuje začínajícím milovníkům koní z řad mladších školáků vyzkoušet si vše, co obnáší  "jezdectví" a koně obecně . Děti za pomoci lektora pečují o koně, čistí je, sedlají, uzdí, učí se jak správně nasedat, sesedat, vodit. V rámci teorie se seznamují s bezpečností, postroji, krmením, péčí o kopyta, jednotlivými jezdeckými disciplínami. Školní rok je zakončen kostýmovaným vystoupením v rámci oddílové akce "Den koní". Děti se mohou zapojit do akcí sdružení ( Živý betlém, Tříkrálová sbírka atd. ). Cílem je podpořit zájem dítěte o jezdectví a rozvíjet dovednosti a schopnosti z této oblasti přijatelnou a srozumitelnou formou.
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a psací potřeby
 • k jezdecké výuce nám slouží naši poníčci  Silver, Kuba , Jiskra a oslík Karlík, určitě si vyzkoušíme jezdit i na velkém koniwink
 • podmínky přijetí:
 1. vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
 2. zaplacení jízdného ve výši 3.000,- Kč/pololetí - UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku na říjen je cena na I. pololetí snížena o měsíc září to jest na 2.400,- Kč
 3. dodržování vnitřního řádu organizace
 4. hmotnost dítěte max. 50 kg
 • kapacita: 12 dětí - OBSAZENO !!
 • přihlášeni jsou: Sára Dohnalová, Anička Kolečková, Natálie Matulová, Mahulenka Vránová, Nela Halamíčková, Nikol Halamíčková, Eliška Pokorná, rezervace p.Bubíková, Anežka Šatránová, Zuzka Jedličková, Karolína Schmidtová, Julie Veselá
 • poznámka: je-li volná kapacita, přibíráme během školního roku

 

 •  děti od 10-14 let ( starší žáci )

"Fialová podkova" - jezdecká škola pro starší školáky 

 • jezdecká škola probíhá 1x týdně ve středu od 14,30-17,00 na farmě Bludička ve skupince pod vedením zkušeného letkora
 • program a cíl: Program "Fialová podkova" je vhodný pro děti, které absolvovaly přípravku nebo náš letní pobyt u koní, líbí se jim u nás a chtějí se zdejším koním pod našim vedením začít opravdu věnovat. Součástí jezdecké lekce je péče o koně ( čištění, napájení, poklízení stájí ), příprava koně na jezdeckou výuku ( sedlání, uzdění ), jezdecká výuka ( na jízdárně nebo v terénu ), péče o koně po jízdě ( čištění, krmení ), vedení zápisníku. Cílem je podpořit zájem dítěte o jezdectví a rozvíjet dovednosti a schopnosti z této oblasti s možností vyzkoušet si široké spektrum práce s koňmi od jízdy bez sedla, voltiže, výcviku na jízdárně i jízdě v přírodě, jízdy zručnosti, práce ve skupině ( soutěže a jezdecké hry ) a mnohé jiné. Školní rok je zakončen kostýmovaným vystoupením v rámci oddílové akce "Den koní". Děti se mohou účastnit klubových akcí ( Živý betlém, Tříkrálová sbírka atd. ).
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba ( může být cyklistická ), sešit a psací potřeby
 • k jezdecké výuce nám slouží koně Šejla, Šery, Šerli, Šuměnka, Gareta, Dominik a poníci Kuba, Silver, Jiskra a oslík Karlík
 • podmínky přijetí:
 1. vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
 2. zaplacení jízdného ve výši 3.500,- Kč/pololetí - UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku je cena I.pololetí snížena o měsíc září to jest na 2.800,- Kč
 3. dodržování vnitřního řádu organizace
 4. hmotnost jezdce max. 70 kg
 • kapacita: 8 dětí - 2 volná místečka
 • přihlášeni jsou: Johanka Rončková, Iman Gurhan, Anička Štěpánová, Barunka Máliková, Milada Rýparová, Milena Studená,

 

 • děti od 12-16 let ( mládež )

"Zelená podkova" - jezdecká akademie pro mládež  

 • jezdecká výuka probíhá 1x týdně v úterý od 14,30-17,00 hodin na farmě Bludička, mladí jezdci se dle potřeby aktivně zapojují do práce jezdeckého oddílu i mimo pravidelnou jezdeckou výuku 
 • program a cíl: Cílem programu "Zelená podkova" je podpořit, rozvíjet a zúročit individuální schopnosti získané v rámci jezdecké výuky ve výše vypsaných programech v praktickém životě. Mladí jezdci se mimo pravidelnou jezdeckou výuku ( jízdárna, terén )  dle svých možností aktivně účastní jezdeckých akcí - Hubertova jízda, hobby závody, chovatelské výstavy, akce s klubem vojenské historie ( uctění památky generála Laudona, Zámecké kunínské slavnosti, historické slavnosti města Nový Jičín ) . Pomáhají s přípravou a průběhem  aktivit sdružení - Den otevřených dveří, Živý betlém, Tříkrálová sbírka, Den koní a mnohé další. V této fázi se snažíme jezdce postupně směřovat k hledání stáje  ( sportovní, hobby, soukromé ), kde mohou své získané znalosti a dovednosti rozvíjet a uplatnit.
 • pomůcky: oblečení na venkov, gumáky, přilba, sešit a psací potřeby + na akce standartní jezdecké oblečení ( bílé rajtky, košile, sako, jezdecké boty, rukavičky, jezdecká přilba )
 • k jezdecké výuce nám slouží koně Šejla, Šery, Šerli, Šuměnka, Gareta, Dorotka, Dominik, Dara, poníci Kuba, Silver a Jiskra
 • kapacita: 8 mladých jezdců -
 • podmínky přijetí:
 1. vyplněná přihláška + zápisné 200,- Kč/rok  
 2. zaplacení jízdného ve výši 4.000,- Kč/pololetí - UPOZORNĚNÍ: pro letošní rok z důvodu posunutého období zahájení kroužku od října je cena na I.pololetí  snížena o měsíc září, to jest na 3.200,- Kč
 3. členství v JO Bludička minimálně 2 roky
 4. jezdecké schopnosti a vyzrálost umožňující případnou účast na Hubertových jízdách, hobby závodech a jiných akcích v rámci činnosti JO Bludička ( posoudí vedoucí )
 5.  dodržování vnitřního řádu organizace
 6. finanční spoluúčast rodičů - hrazení startovného a nákladů spojených s výjezdem na akci nad rámec běžné jezdecké výuky  
 • kapacita: 8 dětí - 2 volná místečka
 • přihlášeni jsou: Anička Konečná, Anežka Macháčková, Bára Pindrochová, Lianka Černochová, Laura Mičková, Terka Klosová

 

OBECNÉ INFORMACE K PLATBĚ : Zápisné ve výši 200,- kč se platí v hotovosti při odevzdání přihlášky, úhradu jízdného v dané výši ( pozor liší se dle programu ) proveďte převodem na účet našeho sdružení 3213113379/0800 - vzkaz pro příjemce "jméno člena + jízdné" do 30.9.2018 . V případě neúčasti dítěte na lekci ( nemoc, jiné aktivity ) se jízdné nevrací. Jezdecký kroužek neprobíhá v době státních svátků a prázdnin.

 

Bližší poskytneme na tel.: 556/704046, kontaktní osoba: Ing. Gabriela Žitníková nebo na e-mailu Bludicka.Bludovice@seznam.cz heslo Jezdecký oddíl Bludička .

 

 

 

 

TOPlist