Zemědělská usedlost Bludička

Statek Bludička - zázemí

Statek Bludička...

 

Nebýt mého dědečka Čeňka, nikdy by nevznikla "Bludička", jejíž činnost je velmi úzce vázána na zázemí rodinné usedlosti, kterou mi dědeček v mých šestnácti letech daroval. Když k tomu došlo, věděla jsem, že tento dar chci využít k dobru, nikdy mě ovšem nenapadlo, že zde nakonec bude mít zázemí společenství lidí a zvířat, které mému životu dají radost, životní naplnění a hlubší smysl. Děkuji proto tímto mému dědečkovi, který na sklonku léta 2009 ukončil svou pozemskou pouť,  za lásku a výchovu k obyčejnému lidskému životu na venkově a dar v podobě zemědělské usedlosti, kterou můžeme užívat pro všechny naše aktivity beze strachu z budoucnosti. Usedlost Bludička není přepychové sídlo, ale máme zde vše, co potřebujeme pro naši práci. Ráda Vás nyní postupně zázemím, které nám slouží pro naše aktivity, provedla.

 Gabriela Žitníková

 

Můj milovaný dědeček Čenda - rok 2009

Před dvaceti lety ( fotografie z roku 1997 ) jsme se s Radenkem pustili do práce. Každičký kousek, který jsme vybojovali pro zlepšení zdejšího místa, byl pro nás radostí. Stále však máme ještě kus práce před sebou...

    

Tam, kde bylo dříve harampádí, dnes mohou pobývat děti, hendikepovaní, dospěláci. Prostory plné nepotřebných věcí dnes slouží jako stáje pro koně a další hospodářská zvířata. Na půdách je uloženo krmení, kotelna se změnila v klubovnu a bývalá sýpka dnes slouží jako expozice mapující chov Valašských ovcí, kde na Vás dýchne kus historie. Bludička se proměnila v živou komunitu, těch dvacet let mělo smysl. Těším se na každý nový den, kdy se nám společně zase povede udělat něco dobrého. Právě Vy - členové, přátelé a příznivci Bludičky vdechujete zdejšímu místu život a dáváte nám velkou motivaci najít řešení, jak ještě lépe využít dar, který nám byl na čas svěřen.

 

 

 

 

TOPlist